Arkeologiservice
 
Startsida Initiativtagare Kompetensområden Uppsatser Kontakt Länkar

Kompetensområden

Kunskap om:

  • Laborativ arkeologi med inriktning på FT-IR analyser av organiskt material. CD uppsatsen i laborativ arkeologi behandlade förmodat "bröd" påträffat vid undersökningen i Kalvshälla, Järfälla socken, Uppland. Ett flertal uppdragsanalyser har även genomförts.
  • Gropkeramik i Dalarna. Ett särskilt intresse finns för den gropkeramiska lokalen Orsand, utanför Leksand. Platsen presenteras på www.orsand.se, en webbplats som har upprättats av och administreras av Christina Schierman.
  • Visningar vid Statens historiska museum i Stockholm. Guldrummet, Vikingar Forntider och Medeltid visas. Ett flertal specialvisningar har genomförts i Guldrummet, bl.a. för gemmologer och silversmeder.
  • Projektledning vid Statens historiska museum i Stockholm. Ansvar för interna omflyttnings- och avvecklingsprojekt.
  • Fotodokumentation av både arkeologiska undersökningar och fynd.
  • Ekonomi och administration både inom arkeologi och servicebranschen.
  • Text- och bilddigitalisering.

Gropkeramik från Orsand, Raä 31, Leksands sn, Dalarna. Foto: Christina Schierman

Copyright © Christina Holm