Arkeologiservice
 
Startsida Initiativtagare Kompetensområden Uppsatser Kontakt Länkar

 

Stolphål från bytomtsgrävning i Tuna by, Alsike socken, Uppland. Foto: Christina Schierman

 

Arkeologiservice är ett samlingsnamn för att presentera Christina Holm (f.d. Schierman) och hennes kunskaper knutna till arkeologi och service.

 

Kunskaper om:

  • Laborativ arkeologi
  • Kunskapsförmedling inom museum och fältarkeologi
  • Projektledning 
  • Fotodokumentation
  • Ekonomi, administration och service
  • Text- och bilddigitalisering
Copyright © Christina Holm